Hipo Latvijas nekustamā īpašuma fonds II

Ieguldījumu risks Riska novērtējums
ReģionsLatvija
ProfilsJaukts

Slēgtā alternatīvā ieguldījuma fonda „Hipo Latvijas nekustamā īpašuma fonds II” (turpmāk tekstā – „Fonds”) ieguldījumu stratēģija paredz:

  • nodrošināt fonda ieguldītājiem ieguldījumu vērtības pieaugumu no īres ienākumiem;
  • gūt ienākumus no aktīvu vērtības pieauguma;
  • izmantot relatīvi zemās sviras finansējuma izmaksas un pieejamību, lai multiplicētu iepriekšminēto faktoru pozitīvo ietekmi uz ieguldījuma kapitāla.

Fonds veic ieguldījumus dzīvojamās platībās (tai skaitā īres namos) ar skaidru darbības koncepciju un koncepcijai atbilstošu atrašanās vietu.

 
Fonda ienesīgums
1 mēn.
3 mēn.
6 mēn.
1 gads
Kopš darb. sākuma
Kopš gada sākuma
Vidējais ienesīgums gadā
0.00%
-1.16%
-2.19%
-4.84%
-61.97%
0.00%
-10.44%
Fonda pamatinformācija
Reģistrācijas datums 2010.11.26
Pārvaldnieks IPS AS „Hipo Fondi aktīvu pārvalde”
Darbības noteikumi pdf
Pārvaldes nolikums pdf
IPS AS „Hipo Fondi aktīvu pārvalde” komisija 2.00 %
Turētājbankas komisija (AS „Swedbank”) 0.13 %
Neto aktīvi 2169323
Valūta EUR
Revidenta komisija (SIA „Ernst & Young Baltic”) 0.20%
Pārskati
Pārskats par pusgadu
Pārskats

Pieteikties konsultācijai Telefons +37167774493