Hipo Prime Real Estate

“Hipo Prime Real Estate” ir izveides stadijā esošs nekustamā Fonds, kura darbības stratēģija paredz investīciju veikšanu kvalitatīvos naudas plūsmu ģenerējošos komercīpašumos Rīgā un lielākajās Latvijas pilsētās. Īpašumiem jābūt nodotiem ekspluatācijā ar stabiliem ilgtermiņa nomas līgumiem. Īpaša uzmanība tiks pievērsta nomnieku kvalitātei/kredītriskam un nomas līgumu nosacījumiem.    

Fonda kopējā mērķa atdeve ir 15% gadā (ieskaitot Fonda pārvaldes un administrēšanas izmaksas) un tā pamatā veidosies no īpašumu ģenerētās naudas plūsmas, tādejādi nodrošinot stabilu ieguldījumu vērtības pieaugumu un salīdzinoši zemu aktīvu vērtības svārstības.

Ieguldījumu Fonda apliecības būs iespējams brīvi pirkt/pārdot NASDAQ OMX biržā, taču tām var būt ierobežota likviditāte, tāpēc investoriem jārēķinās ar naudas līdzekļu iesaldēšanu uz visu fonda darbības termiņu, t.i. 5 gadiem.    

Minimālais investīciju apjoms šajā Fondā ir 50 000 EUR un tās ir piemērots profesionāliem investoriem vai personām, kurām ir būtiski uzkrājumi un kuras investīcijām Fondā novirza daļu (bet ne vairāk kā 20-25%) no saviem brīvajiem aktīviem. Pārvaldnieka pienākums ir veikt ieguldījuma atbilstības novērtēšanu katram ieguldītājam pirms ieguldījumu veikšanas.

Detalizēta informācija par Fonda noteikumiem ir pieejama šeit               

Lai saņemtu individuālu konsultāciju par ieguldīšanās iespējām, lūdzu, sazinieties ar mums pa tālruni 67774493 vai e-pastu info@hipofondi.lv