NIF I darbības peļņa 2.6 milj EUR

2019. gada 15. augustā Sabiedrība pabeidza “Hipo Latvijas nekustmā īpašuma fonds I” likvidācijas procesu ieguldītājiem sadalot likvidācijas ienākumus 10 521 587 EUR apmērā.

Visā dzīves ciklā fonds ir strādājis ar 2 601 587 EUR peļņu, nodrošinot ieguldītājiem sākotnējā kapitāla pieaugumu 1.33 reizes. Šāds rezultāts sasniegts, neskatoties uz nelabvēlīgiem apstākļiem, kurus Sabiedrība nevarēja ietekmēt:

  • 2014. gadā tika apturēta termiņuzturēšanās atļauju izsniegšanas programma, kas, faktiski, sagrāva premiāla segmenta mājokļu tirgu, padarot par neiespējamu Pumpura 3 pārdošanu pa dzīvokļiem;
  • likvidējamajā AS Latvijas Krājbanka tika zaudēts noguldījums 903 219 EUR apmērā.

Fonda dabības un likvidācijas rādītāju kopsavilkums

    Kapitāls/NAV emisijas brīdī (nomināls)
         7 920 000 €
    Izmaksāts ieguldītājiem (15.08.2019)
        10 521 587 €
    Darbības cikla peļņa
          2 601 587 €
    Ieguldījuma/kapitāla pieauguma koef. (reizes)
                    1,33
    Likvidācijas izdevumi*
            210 757 €
    Likvidācijas izdevumi % no likvidācijas ienākumiem
  2,00%

*Atbilstoši alternatīvo fondu ieguldījumu pārvaldnieku likumam un fonda darbības noteikumiem fonda likvidācijas izdevumi nedrīkst pārsniegt 2% no likvidācijas ienākumiem

Sludinājums par fonda likvidācijas ienākumu sadali pieejams šeit