NIF I darbības rezultāti 2016. gadā

2016. gadā fonda peļņa/tīrie ienākumi bija 1.155 milj. EUR, un tie nodrošināja ieguldītajiem 14.51%  ienesīgumu pārskata periodā.

Nomas maksu pieaugums/pārcenošana, brīvo platību samazināšana īres namā un apsaimniekošanas izdevumu samazināšana abos objektos nodrošināja Fonda neto naudas plūsmas pieaugumu par 24.97% un veidoja 341.7 tūkst EUR 2016. gadā, kas atbilst 4.29% ienesīgumam, rēķinot no Fonda NAV/kapitāla uz perioda sākumu.

Fonda īpašuma portfeļa naudas plūsma (EBITDA) pirms investīcijām bija 631.97 tūkst. un sastādīja 6,93% no Fonda NAV/kapitāla uz perioda sākumu.

Fonda investīciju naudas plūsmas izdevumi bija -106.8 tūkst EUR un sastādīja -1.17% no Fonda NAV/kapitāla uz perioda sākumu.

Fonda pārvaldes un administrēšanas naudas plūsmas izdevumi bija -183.4 tūkst EUR un sastādīja -2.01% no Fonda NAV/kapitāla uz perioda sākumu.

Pilns Fonda 2016. gada darbības finanšu pārskats pieejams šeit