NIF I 2017.gada peļņa sasniedz 1,002 milj. EUR

Slēgtā alternatīvā ieguldījuma fonda „Hipo Latvijas nekustamā īpašuma fonds I” (turpmāk tekstā – „Fonds”) peļņa 2017. gadā bija 1,002 milj. EUR, kas fonda ieguldītājiem nodrošināja ieguldījumu vērtības pieaugumu 11,00%, salīdzinot ar ieguldījumu vērtību gadu iepriekš.

Lielāko daļu, jeb 831.2 tūkst. EUR, no Fonda peļņas veidoja ienākumi no aktīvu vērtības/tirgus cenas pieauguma, bet 171.7 tūkst. EUR no fonda neto naudas plūsmas pieauguma

Slēgtā alternatīvā ieguldījuma fonda „Hipo Latvijas nekustamā īpašuma fonds I” (turpmāk tekstā – „Fonds”) ieguldījumu stratēģija paredz:

-  nodrošināt fonda ieguldītājiem stabilu ieguldījumu vērtības pieaugumu no naudas plūsmas, ko ģenerē iegādāto īpašumu iznomāšana; 

-  gūt papildus ienākumus no aktīvu vērtības pieauguma, pieaugot Latvijas ekonomikai un samazinoties Latvijas riskam un minimālajam nepieciešamajam ienesīgumam (required yield).

Fonds veic ieguldījumus komercīpašumos (tai skaitā īres namos) ar skaidru darbības koncepciju un koncepcijai atbilstošu atrašanās vietu.

Pilns fonda gada pārskats un vadības ziņojums pieejams šeit.