NIF II likvidācijas ienākumu sadale

2019. gada 15. augustā Sabiedrība pabeidza “Hipo Latvijas nekustmā īpašuma fonds II” likvidācijas procesu ieguldītājiem, sadalot likvidācijas ienākumus 741 813 EUR apmērā.

Visā dzīves ciklā fonds ir strādājis ar 1 208 187 EUR zaudējumiem. Fonda darbības negatīvos rezultātus ietekmēja apstākļi, kurus Sabiedrība nevarēja paredzēt/ietekmēt:

  • 2014. gadā tika apturēta termiņuzturēšanās atļauju izsniegšanas programma, kas, faktiski, sagrāva premiāla segmenta mājokļu tirgu, padarot par neiespējamu Pumpura 3 pārdošanu pa dzīvokļiem;
  • likvidējamajā AS Latvijas Krājbanka tika zaudēts noguldījums  200 966 EUR apmērā.

Fonda dabības un likvidācijas rādītāju kopsavilkums

    Kapitāls/NAV emisijas brīdī (nomināls)
          1 950 000 €
    Izmaksāts ieguldītājiem (15.08.2019)
             741 813 €
    Darbības cikla peļņa
- 1 208 187 €
    Ieguldījuma/kapitāla pieauguma koef (reizes)
                      0,38
    Likvidācijas izdevumi*
               14 749 €
    Likvidācijas izdevumi % no likvidācijas ienākumiem
1,99%

*Atbilstoši alternatīvo fondu ieguldījumu pārvaldnieku likumam un fonda darbības noteikumiem fonda likvidācijas izdevumi nedrīkst pārsniegt 2% no likvidācijas ienākumiem

Sludinājums par fonda likvidācijas ienākumu sadali pieejams šeit