Par fondu pārvaldnieku darbības pārtraukšanu

2019. gada 15. augustā Sabiedrība ir pabeigusi “Hipo Latvijas nekustamā īpašuma fonds I” un “Hipo Latvijas nekustamā īpašuma fonds II ” likvidācijas procesu.

Neskatoties uz uzturēšnās atļauju programmas pārtraukšanu 2014. gadā un 1.1 milj. EUR noguldījuma zaudēšanu AS “Latvijas Krājbanka”, fondu likvidācijas rezultātā ieguldītājiem kopā veiktas izmaksas 11.26 milj. EUR apmērā, nodrošinot peļņu 1.8 milj. EUR apmērā. 

Sabiedrības darbības mērķis pēdējos 5 gados ir bijis izveidot alternatīvus ieguldījumu produktus/fondus, kas dotu iespēju privātiem/nelieliem ieguldītajiem, izmantojot fondu struktūras, veikt investīcijas dažadās Latvija tautsaimniecības nozarēs.

Latvijā ir izveidojušies apstākļi, kas neveicina neatkarīgu nacionālu alternatīvu fondu parvaldnieku darbību un atbilstošu ieguldījumu produktu izveidošanos:

  • AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" ir lielākais publisko līdzekļu investors alternatīvo ieguldījumu (riska kapitāla) struktūrās. Altum investīciju nosacījumi parasti ir īpaši labvēligi citiem investoriem un tas veicina nedaudzo Latvijas pensiju plānu pārvaldnieku ieguldījumus tieši šajās struktūrās,
  • Līdzekļu pieejamība no dažādu fondu struktūrām, kurās Altum ir veicis investīcijas, ir ļoti plaša un apjomīga, taču kvalitatīvu projektu ir maz. Privātam riska kapitālam jācīnās par šiem nedaudzajiem projektiem ar fondu pārvaldniekiem, kas pārvalda publiskus līdzekļus uz īpašiem nosacījumiem,
  • Alternatīvo ieguldījumu platformas, piesaistot privātus ieguldītājus/investorus,   piedāvā  uzņēmjiem papildu kapitāla/resursu piesaistes iespējas, faktiski, veicot fondu pārvaldnieka darbību bez jebkādā regulējuma un investoru/ieguldītāju aizsardzības.

Ņemot vērā augstāk minētos apstākļus, 2019. gada 21. augustā Sabiedrības ārkārtas akcionāru pilnsapulce ir nolēmusi pārtraukusi sniegt Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvalnieku likumā paredzētos pakalpojumus/darbības veidus un atteikties no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izsniegtās licences alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku darbībai.

Sabeidrībai nav pārvaldāmo klientu līdzekļu un/vai nepabeigtu darījumu ar klientiem.

Sabiedrības 2018. gada finanšu pārskats ir pieejams šeit.